Τρίτη, 21 Μαρτίου

Ετικέτα: καριερα και μητροτητα

Καριέρα και μητρότητα
ΓΥΝΑΙΚΑ, Μητέρα & παιδί

Καριέρα και μητρότητα

Οι γυναίκες καριέρας δεν αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείψουν τον επαγγελματικό στίβο προς χάριν της μητρότητας.Τόσο η επιστήμη όσο και η κοινωνία είναι πλέον με το μέρος τους.... Η διεθνής τάση στον διαρκώς αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο χώρο της εργασίας είναι η βελτίωση της αναπαραγωγικής αλλά και γενικότερης υγείας τον εργαζόμενου. Μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράσεις και παρέχουν πόρους και υπηρεσίες με σκοπό την πληροφόρηση των εργαζόμενων για θέματα που αφορούν την υγεία τους κατ τις επιλογές που έχουν για αναπαραγωγή. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο δεσμός τον εργαζόμενου με την εταιρεία και φαίνεται πως βελτιώνονται οι πολιτικές και οι πρακτικές στο χώρο της εργασίας. Τα θέματα κυρίως αφορούν όλο το φάσμα των αποριών αλλά και ανησυχιών που έχουν οι γυναίκες σ...