Κυριακή, 14 Ιουλίου

Ετικέτα: μαστεκτομη

Πλαστική χειρουργική, ΥΓΕΙΑ

Αποκατάσταση στήθους:Διατηρήστε την θηλυκότητα σας μετά από μαστεκτομή

Το στήθος είναι το απόλυτο σύμβολο θηλυκότητας. Η απώλειά του θεωρείται σήμερα μια μορφή ακρωτηριασμού, γι’ αυτό και η αποκατάσταση μετά μαστεκτομή, όποτε αυτό είναι δυνατό, είναι η κυρίαρχη τρέχουσα τάση σε όλο τον κόσμο. Η αποκατάσταση στήθους μετά μαστεκτομή μπορεί να διενεργείται είτε άμεσα, δηλαδή αμέσως μετά τη μαστεκτομή, σε ένα χειρουργείο, είτε σε δεύτερο χρόνο, συνήθως 6-12 μήνες αργότερα και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες συμπληρωματικές  θεραπείες (ακτινο-/ χημειοθεραπεία). Η απόφαση για το χρόνο αποκατάστασης λαμβάνεται από κοινού με τον χειρουργό μαστού και εξαρτάται από τον τύπο της νόσου, την γενικότερη κατάσταση υγείας της ασθενούς αλλά και τις επιθυμίες της. Η αποκατάσταση στήθους μπορεί να γίνει με τη χρήση αυτόλογου (της ίδιας της ασθενούς) ή ετερό...