Κυριακή, 14 Ιουλίου

Ετικέτα: ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΣΠΙΤΙ

Ένταξη στον Νόμο 4469/2017 και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχερήσεων

Ένταξη στον Νόμο 4469/2017 και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ο νέος Νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» ήρθε με στόχο να φέρει την αποτελεσματική διεκπεραίωση επιχειρηματικών, κυρίως, δανείων και οφειλών η πληρωμή των οποίων έχει παγώσει ή γίνεται σε βάρος της βιωσιμότητας του οφειλέτη. Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Επιδιώκει δηλαδή την επίτευξη συνεννόησης μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη και η κατάληξη σε μια κοινή απόφαση που θα είναι ευνοϊκή και για τις 2 πλευρές του διακανονισμού χωρίς να χρειαστεί η υπόθεση να φτάσει στα χέρια της δικαιοσύνης. Ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης στον νόμο 4469/2017; Δικαίωμα ένταξης στον νόμο 4469/2017 για την ρύθμιση των επαγγελματικών οφει...