Δευτέρα, 15 Ιουλίου

Πώς θα ανανεώσετε το σπίτι σας με 5 κινήσεις

Πώς θα ανανεώσετε το σπίτι σας

Θέ­λε­τε ν΄ανα­νε­ώ­σε­τε το σπίτι σας αλλά εύ­κο­λα και οι­κο­νο­μι­κά; Εξάλ­λου δεν είναι επο­χές για έξοδα, αλλά θέ­λε­τε μια μικρή αλ­λα­γή και σκε­φτή­κα­τε να ξε­κι­νή­σε­τε από το σπίτι σας. Αν έχετε εξα­ντλή­σει όλες τις αλ­λα­γές με τη θέση του κα­να­πέ και της τρα­πε­ζα­ρί­ας, δείτε 5 κι­νή­σεις με τις οποί­ος μπο­ρεί­τε πράγ­μα­τι να νιώ­σε­τε ανα­νε­ω­μέ­νοι στο σπίτι σας!

 

1. Κρε­μά­στε με­ρι­κά ράφια στους τοί­χους

rafiaΝα μια εύ­κο­λη ιδέα που μά­λι­στα θα σας φανεί και πολύ πρα­κτι­κή αφού θα το­πο­θε­τή­σε­τε έτσι βι­βλία και αντι­κεί­με­να που τα έχετε σκορ­πι­σμέ­να από δω κι από κει. Ένα κομ­μά­τι ξύλου και σχοι­νιά για να το κρε­μά­σε­τε είναι αρ­κε­τά για να δώσει στυλ και να κάνει την αλ­λα­γή σε έναν χώρο του σπι­τιού σας!

2. Ντύ­στε με τα­πε­τσα­ρία τα… σκα­λο­πά­τια σας

stairsΑν έχετε σκάλα, ακόμη κι αν είναι μικρή κι οδη­γεί σε ένα δώμα, μπο­ρεί­τε να “ντύ­σε­τε” κομ­μά­τια της σκά­λας με τα­πε­τσα­ρία σε ό,τι χρώμα και σχέ­διο εσείς επι­λέ­ξε­τε. Αυτό πραγ­μα­τι­κά θ΄αλ­λά­ξει την εμ­φά­νι­ση του σπι­τιού σας!

3. Βάλτε έναν μαυ­ρο­πί­να­κα στην κου­ζί­να σας 

home3Πρω­τό­τυ­πη και νε­α­νι­κή ιδέα, ένας μαυ­ρο­πί­να­κας στην κου­ζί­να πάντα είναι πρα­κτι­κός. Το­πο­θε­τή­στε τον σε ση­μείο που φαί­νε­ται για να δώσει στυλ και γράψ­τε πάνω του αυτά που ονει­ρεύ­ε­στε, σκέ­φτε­στε ή απλώς (πιο πεζά) πρέ­πει να θυ­μη­θεί­τε!

4. Κρε­μά­στε έναν πί­να­κα με μα­γνη­τά­κια για να αλ­λά­ζε­τε αυτά που θα γρά­φε­τε! 

magnet wallΑλ­λά­ζε­τε διά­θε­ση; Αλ­λάξ­τε και τα γράμ­μα­τα που θα έχετε “κολ­λή­σει” στον μα­γνη­τι­κό σας πί­να­κα, στο δω­μά­τιο, στην κου­ζί­να, στο σα­λό­νι σας!

5. Κάντε ένα σχέ­διο με stencil ( όπως μια καρ­διά) στην κρε­βα­το­κά­μα­ρά σας 

wallΔίνει χρώμα και το προ­σω­πι­κό σας ύφος. Μια καρ­διά με stencil ή ένα οποιο­δή­πο­τε σχέ­διο που σας αρέ­σει, πάνω από το κο­μο­δί­νο, το κρε­βά­τι ή πλάι στη συρ­τα­ριέ­ρα σας θ΄ανα­νε­ώ­σει την κρε­βα­το­κά­μα­ρά σας!

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *