Παρασκευή, 19 Ιουλίου

Ετικέτα: πεταχτα αυτια λυση

ΟΜΟΡΦΙΑ, Πλαστική χειρουργική

“Πεταχτά αυτιά”Το πρόβλημα και η λύση!

Το πρόβλημα με τα "πεταχτά αυτιά" βρίσκει τη λύση του με την ωτοπλαστική, την επέμβαση που λύνει οποιαδήποτε δυσμορφία στο σχήμα, την θέση ή το μέγεθος των αυτιών. Ο Πλαστικός Χειρουργός Ευάγγελος Ακτσαλής σας ενημερώνει σχετικά με την συγκεκριμένη επέμβαση."   Τι είναι η ωτοπλαστική; Ωτοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης των αφεστώτων ωτών (δηλαδή των "πεταχτών αυτιών") που αλλάζει το σχήμα, τη θέση ή τις αναλογίες των αυτιών.   Ποιός ο σκοπός της επέμβασης; Σκοπός της ωτοπλαστικής είναι η δημιουργία ενός ζεύγους αυτιών όσο το δυνατόν συμμετρικότερων μεταξύ τους και αρμονικών με το υπόλοιπο πρόσωπο, με φυσιολογικό σχήμα, θέση και αναλογίες.   Ποιά η τεχνική της επέμβασης; Η επέμβαση διενεργείται συνήθως υπό τοπική αναισθησία ή με μέθη (ζάλη) και ...