Δευτέρα, 15 Ιουλίου

Ετικέτα: κιρσοι

Πλαστική χειρουργική, ΥΓΕΙΑ

Υπ’Ατμόν οι κιρσοί των κάτω άκρων

Η ΜΟΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΡΣΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ. Οι αρτηρίες είναι αυτές που φέρνουν οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. Η επιστροφή όμως του αίματος από τα κάτω άκρα πίσω στην καρδιά γίνεται μέσω των φλεβών. Υπάρχου τρεις ομάδες φλεβών στα κάτω άκρα, οι επιπολής φλέβες που είναι πιο κοντά στο δέρμα, οι εν τω βάθει φλέβες πού βρίσκονται μέσα στις μυϊκές ομάδες και οι διατιτρώσες φλέβες που συνδέουν τις επιπολής με τις εν τω βάθει φλέβες. // Πώς δημιουργούνται οι κιρσοί και ποια τα αίτια Οι ορατές, επιφανειακές, οι επιπολής φλέβες, είναι: η μείζων, η ελάσσων, η σαφηνής και οι κλάδοι τούς. Για να διασφαλιστεί η φυσιολογική επιστροφή τον αίματος προς την καρδιά (και η υπερνίκηση τ...